Info en verklaringen

Informatie

Stichting Certificatie Asbest
De Stichting Certificatie Asbest vervult een coördinerende en faciliterende rol met betrekking tot de wettelijk verplichte certificatie van Deskundige Asbest Verwijderaar (DAV), Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA), Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.

VCA
VCA betekent veiligheid gezondheid en milieu Checklist aannemers. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun beheersysteem Veiligheid, Gezondheid, Milieu.

Ministerie van VROM – asbest
Het ministerie van VROM licht burgers voor over de gevolgen van asbest. Op hun website geeft men antwoord op vrijwel alle vragen m.b.t. asbest en asbestverwijdering.

Websites

Ascert is de door de minister van SZW aangewezen beheerstichting in het werkveld asbest.

website Ascert

Op de website van het ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vindt u diverse informatie over asbest.

website min. VROM